Vítejte na Exopolitice!

 1. před 2 roky

  Lostindream

  12 Jan 2015 Administrátor
  Upraveno před 2 roky (Lostindream)

  Co je Exopolitika?

  Exopolitika je založena na pochopení toho, že Země byla navštívena mnoha vyspělými mimozemskými rasami s rozmanitými druhy motivací, programů a etiky. Dynamika tohoto vzájemného působení mezi mimozemskými rasami a pozemšťany, je předmětem zkoumání exopolitiky.

  Zájmem exopolitiky je navazování kontaktů s veřejně činnými osobami, politiky, institucemi a seznamování se s výsledky všech veřejných i soukromých aktivit související s jevem UFO a hypotézou o mimozemském původu těchto jevů. Exopolitika předpokládá, že určité skupiny osob a určité instituce mají k dispozici informace týkající se vesmírných civilizací a byly nebo dokonce jsou s nimi v kontaktu a že tyto informace jsou udržovány v tajnosti nejen před veřejností, ale i před zvolenými zastupiteli, úředníky a dokonce i před vyššími důstojníky armády.

  Česká exopolitika

  První exopolitická skupina v České republice vznikla v červenci roku 2009. Přispěla k tomu potřeba přijetí nového paradigmatu a nových postojů, které by nahradily stávající nefunkční model přístupu k ufologii a její chápání, její statickou pozici a bagatelizování její věrohodnosti v naší zemi.

  Inspirací a příkladem pro založení www.exopolitika.cz byly významné projekty v západních zemích:

  • Exopolitický vzdělávací institut PhDr. Michaela Sally
  • Institut pro koordinaci ve vesmíru – exopolitický pohled JUDr Alfreda Webra
  • projekt Disclosure, projekt Orion a Středisko pro studium vesmírných civilizací Dr. Stevena Greera
  • zbudování protokolů pro kontakt a aklimatizační programy Paoly Harris
  • iniciativa postupného odhalování archivů ministerstva obrany Velké Británie Nicka Popa
  • GEIPAN ve Francii
  • a další.

  Zájmy české exopolitiky

  Zakladatelé české exopolitické skupiny vycházejí zejména ze skutečnosti, že exopolitika jako nová disciplína vyžaduje podporu při přechodu z okrajové oblasti zájmu mezi hlavní proudy odborného a veřejného dění na celé Zemi. To vyžaduje v tomto oboru seriózní odborné zkoumání skutečností a jejich teoretické vyhodnocování a následné publikování materiálů a jejich poskytování politickým činitelům, sdělovacím prostředkům a veřejnosti. V tomto směru se očekává spolupráce veřejnosti a využití všech prostředků, které poskytuje demokratické zřízení.

  Hlavní cíle české exopolitické skupiny:

  • Zvyšovat informovanost v otázce UFO a vesmírných civilizací.
  • Úsilí ukončit utajování existence mimozemské přítomnosti na naší planetě zodpovědnými činiteli.
  • Studium klíčových dokumentů uniklých z vládních institucí týkajících se mimozemské otázky a odhalení manipulace s důkazy ohledně utajování a potlačování informací týkajících se mimozemské otázky.
  • Studium a výzkum vesmíru a navázání kontaktu a spolupráce s vesmírnými civilizacemi.
  • Prosadit zákaz umisťování zbraní ve vesmíru (viz návrh rezoluce OSN „Desetiletí kontaktu“ [url]www.thepetitionsite.com/takeaction/529287855[/url])
  • Prosadit zahájení výzkumu nových čistých zdrojů energie, zejména volné energie a dále postupné opravování mylných historických faktů o původu a vývoji lidstva (exo-archeologie, exo-teologie).
  • Exopolitika v Čechách bude apelovat na českou vládu, ministerstvo obrany a další instituce ohledně spolupráce ve smyslu prioritních zájmů exopolitiky.

  Zdroj: Exopolitika.cz

 

Pro odpověd se, nebo se Registrujte!