Lostindream

Administrátor

Naposledy aktivní minulý rok

 1. před 2 roky
  Mon Jan 12 03:44:23 2015

  10 nejdůležitějších způsobů manipulace veřejností podle Noama Chomskeho

  Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.

  Chomsky sestavil seznam deseti nástrojů manipulace našich médií. V podstatě povzbuzují hloupost, podporují pocit viny, vytvářejí rozptylování pozornosti nebo vykonstruují umělé problémy a pak je magicky vyřeší. Tyto nejdůležitější techniky jsou zde:

  Strategie Odvádění Pozornosti

  Rozptylování veřejné pozornosti od důležitých otázek a změn řízených našimi politickými a ekonomickými elitami za použití technik zaplavujících veřejnost nepřetržitým odváděním pozornosti a bezvýznamnými informacemi. Strategie rozptylování pozornosti je také podstatná k vymýcení veřejného zájmu o základní vědomosti vědy, ekonomie, psychologie, neurobiologie a kybernetiky, ale také ufologie. Tato technika také přesměrovává pozornost veřejnosti od našich skutečných sociálních problémů s důrazem na záležitosti, které nemají žádnou reálnou důležitost. Touto ideou je udržovat veřejnost stále zaměstnanou a neposkytnout žádný čas přemýšlet o nejdůležitějších principech a o jádru faktu skrývajícím se za našimi sociálními problémy.

  Vytvoření Problému Následované Nabídkou Řešení

  Tato metoda v podstatě zdůrazňuje symptomy, zatímco skrývá zásadní kauzy. Například poukazuje na násilí ve městech nebo na podrobnosti krvavých útoků, aniž by vyšetřovala příčiny těchto problémů. Vytváří a manipuluje také s krizemi, které se týkají ekonomiky nebo násilí, aby povzbudila veřejnost přijmout nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv nebo postupného odstranění veřejných služeb.

  Postupná Strategie

  To v podstatě znamená postupně zavádět destruktivní sociální politiku, která by byla neakceptovatelná, kdyby byla na veřejnost uvalena náhle. To je to, co bylo během 80tých a 90tých let zavedeno v rámci nových socio-ekonomických podmínek na radikální pravici. Patří mezi ně privatizace, nejistota, flexibilita, masivní nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd a záruk na obstojný příjem. Všechny tyto změny by vyvolaly všeobecnou vzpouru, kdyby byly použity najednou.

  Strategie Podřizování

  Další způsob, jak získat souhlas veřejnosti s nepopulárními opatřeními je představit je jako „bolestné, ale nutné“ s cílem získat veřejné pochopení pro jejich budoucí uplatnění. Je to podobné jako postupná strategie. Je snazší přijmout budoucí oběti namísto okamžité porážky na prvním místě, protože účinek není pociťován hned.

  Později se veřejnosti doporučí uvěřit, že „vše bude lepší zítra“. To poskytne veřejnosti více času na to zvyknout si na myšlenku nevýhodných změn a na jejich přijetí s rezignací až přijde čas. Tato strategie byla velmi oblíbená v Sovětském svazu – například v jejich pětiletkách.

  Zacházení S Veřejností Jako S Dítětem

  Mnoho reklam a propagandy využívá dětské řeči a intonace dětí, jako by divák nebo posluchač byl malé dítě nebo mentálně zaostalý. Pravidlo je takové, že pokud s lidmi zacházíte jako by byli 12tileté děti nebo ještě mladší, mají sklon reagovat bez kritiky, tak jak to dělají děti.

  Povzbuzení Emocionálních Reakcí Místo Reflexivních

  Toto je klasická technika pro obejití racionální analýzy a kritické úvahy. To také otevírá dveře nevědomí, kam se implantují plány, přání, strachy, úzkosti, nutkání a požadované iracionální chování.

  Bombardování Maličkostmi K Udržení Ignorance

  Je důležité přimět lidi k neschopnosti rozumět technologiím a metodám používaných k jejich zotročení. Kvalita vzdělání poskytovaná nižším sociálním vrstvám je úmyslně udržována nevalná a mizerná, jak je to jen možné, aby mohly být manipulovány jako ovce.

  Podporování Veřejnosti Být Šťastný S Průměrností

  To zahrnuje podporování veřejnosti, aby uvěřila tomu, že je v módě být hloupý, vulgární a nevzdělaný, kdy je každý pobízen k tomu, aby uvěřil, že právě toto jsou charakteristiky podstatné pro moudrost dosahovanou věkem.

  Podpora Viny A Vlastní Viny

  Jedná se o mimořádně zvrácenou strategii. Týká se to neustálého spílání lidem za jejich vlastní neštěstí, kvůli selhání jejich inteligence, jejich schopností nebo jejich snah tak, aby nezkoumali strukturální vady sociálního a ekonomického systému, který je zotročuje. Jeden z nejzvrácenějších kontrolujících mýtů americké společnosti je, že když budeš nepřetržitě pracovat a dost dlouho, pak budeš úspěšný a zbohatneš. To se občas některým lidem skutečně stane a jejich úspěch je médii široce oznamován veřejnosti. Párkrát se to stane, všem z nás je pak ustavičně připomínáno, že když tamti lidé dokázali toto, pak ty můžeš také. Ovšem, když budeš usilovně pracovat a nezbohatneš, pak je však problém, že jsi nepracoval dostatečně tvrdě nebo jsi nebyl dostatečně chytrý a skončil jsi jako břídil. Takže nezáleží na tom, co tě potká, mýtus zůstává nedotčený a Amerika zůstane zemí příležitostí a největší zemí na světě.

  Poznat Individuální Lidi Lépe, Než Se Sami Znají

  Za posledních 50 let vědecký pokrok vygeneroval rostoucí propast mezi tím, co veřejnost ví a mezi vědomostmi dominantních elit. Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii „systém“ získal vyspělé znalosti fyzické a psychologické povahy lidí. Těchto vědomostí se cynicky využívá k manipulaci s veřejností, jako kdyby to bylo stádo ovcí.

  Zdroje:
  http://imcmedia.cz/?p=62687
  http://www.exopolitika.cz/news/deset-nejdulezitejsich-zpusobu-manipulace-s-verejnosti-podle-vyctu-noama-chomskeho/
  http://www.vlastnihlavou.cz/10-nejdulezitejsich-zpusobu-manipulace-verejnosti-podle-noama-chomskeho/
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1770-10-nejdulezitejsich-zpusobu-manipulace-verejnosti-podle-noama-chomskeho

 2. Mon Jan 12 03:27:12 2015
  Lostindream přidal konverzaci Vetřelci dávnověku.

 3. Mon Jan 12 01:36:40 2015
  Lostindream se přidal do tohoto fóra.
 4. Mon Jan 12 01:36:40 2015
  Lostindream přidal konverzaci Vítejte na Exopolitice!.

  Co je Exopolitika?

  Exopolitika je založena na pochopení toho, že Země byla navštívena mnoha vyspělými mimozemskými rasami s rozmanitými druhy motivací, programů a etiky. Dynamika tohoto vzájemného působení mezi mimozemskými rasami a pozemšťany, je předmětem zkoumání exopolitiky.

  Zájmem exopolitiky je navazování kontaktů s veřejně činnými osobami, politiky, institucemi a seznamování se s výsledky všech veřejných i soukromých aktivit související s jevem UFO a hypotézou o mimozemském původu těchto jevů. Exopolitika předpokládá, že určité skupiny osob a určité instituce mají k dispozici informace týkající se vesmírných civilizací a byly nebo dokonce jsou s nimi v kontaktu a že tyto informace jsou udržovány v tajnosti nejen před veřejností, ale i před zvolenými zastupiteli, úředníky a dokonce i před vyššími důstojníky armády.

  Česká exopolitika

  První exopolitická skupina v České republice vznikla v červenci roku 2009. Přispěla k tomu potřeba přijetí nového paradigmatu a nových postojů, které by nahradily stávající nefunkční model přístupu k ufologii a její chápání, její statickou pozici a bagatelizování její věrohodnosti v naší zemi.

  Inspirací a příkladem pro založení www.exopolitika.cz byly významné projekty v západních zemích:

  • Exopolitický vzdělávací institut PhDr. Michaela Sally
  • Institut pro koordinaci ve vesmíru – exopolitický pohled JUDr Alfreda Webra
  • projekt Disclosure, projekt Orion a Středisko pro studium vesmírných civilizací Dr. Stevena Greera
  • zbudování protokolů pro kontakt a aklimatizační programy Paoly Harris
  • iniciativa postupného odhalování archivů ministerstva obrany Velké Británie Nicka Popa
  • GEIPAN ve Francii
  • a další.

  Zájmy české exopolitiky

  Zakladatelé české exopolitické skupiny vycházejí zejména ze skutečnosti, že exopolitika jako nová disciplína vyžaduje podporu při přechodu z okrajové oblasti zájmu mezi hlavní proudy odborného a veřejného dění na celé Zemi. To vyžaduje v tomto oboru seriózní odborné zkoumání skutečností a jejich teoretické vyhodnocování a následné publikování materiálů a jejich poskytování politickým činitelům, sdělovacím prostředkům a veřejnosti. V tomto směru se očekává spolupráce veřejnosti a využití všech prostředků, které poskytuje demokratické zřízení.

  Hlavní cíle české exopolitické skupiny:

  • Zvyšovat informovanost v otázce UFO a vesmírných civilizací.
  • Úsilí ukončit utajování existence mimozemské přítomnosti na naší planetě zodpovědnými činiteli.
  • Studium klíčových dokumentů uniklých z vládních institucí týkajících se mimozemské otázky a odhalení manipulace s důkazy ohledně utajování a potlačování informací týkajících se mimozemské otázky.
  • Studium a výzkum vesmíru a navázání kontaktu a spolupráce s vesmírnými civilizacemi.
  • Prosadit zákaz umisťování zbraní ve vesmíru (viz návrh rezoluce OSN „Desetiletí kontaktu“ [url]www.thepetitionsite.com/takeaction/529287855[/url])
  • Prosadit zahájení výzkumu nových čistých zdrojů energie, zejména volné energie a dále postupné opravování mylných historických faktů o původu a vývoji lidstva (exo-archeologie, exo-teologie).
  • Exopolitika v Čechách bude apelovat na českou vládu, ministerstvo obrany a další instituce ohledně spolupráce ve smyslu prioritních zájmů exopolitiky.

  Zdroj: Exopolitika.cz